8 Hours of Bahrain (BAH)
4 November 2023
Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain