8 Hours of Bahrain (BAH)
Sat, 12 November 2022
Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain